Sköna killar


För tio år sedan mötte vi en syskongrupp i Awassa, södra Etiopien, staden där syskonen Ramstrand växte upp.
Orten ligger i Rift Valley, dalsänkan som går från Röda havet och ger Östafrika många spännande sjöar med mineralrikt vatten. Awassasjön ”kokade” av fisk, åtminstone på 60-talet. Barnen fick bidra med mat på bordet genom att med ett nät gå ut i vattnet. Så hölls nätet en stund av små barnahänder och när det kändes tungt drogs det upp på stranden. Ofta var det småfisk men ibland fanns en stor mal som kallades catfish i nätet. Den kunde ”jama” av ilska när den togs upp från vattnet men var god ändå att äta rökt!

Syskongruppen vi mötte många år senare hade blivit föräldralösa under en period då HIV epidemin var som värst. En ung man, Daniel L. som själv vuxit upp tack vare en finsk fadder, kände att det var ”payback-time”. Han ville ta hand om barnen men behövde ekonomiskt stöd. I Söderhamn fanns villiga personer som ställde upp som gåvogivare. Några av dem har inte möjlighet att fortsätta ge donationer men Ramstrand Foundation har åtagit sig uppdraget att tillsammans med Daniel L. ta hand om barnens uppväxt. Vill du hjälpa oss med det är du välkommen!
I dag är några av barnen vuxna. En utbildade sig till revisor och samarbetar idag med Ramstrand Foundation som handläggare av en stipendiefond – typ det svenska studielånssystemet som stiftelsen börjat bygga upp. En annan utbildade sig till frisör men har inte kunnat få jobb pga. covid-krisen. Han försörjer sig idag som bonde.

Många skolor har hållit stängt och det har påverkat barnens skolgång. Två av barnen är fortfarande i skolan och de gör mycket bra ifrån sig tack vare Daniel som hjälper dem med studierna.

Nu pågår ett inbördeskrig i norra Etiopien, långt från Awassa men det har drivit upp matpriser och påverkat hela samhället. Det är en svår tid för Etiopien men vi hoppas på fred och att landet ska kunna fortsätta den positiva utveckling som vi ändå sett ända fram tills kriget bröt ut.

Lokalt ansvarig för projektet är Daniel Leyou Etiopien

Kontaktperson i Ramstrand foundations styrelse är Aanette Ramstrand