Solcellsprojektet i Liberia

Solceller installeras på sjukhustak i Liberia


Sjukhuset Borma Hospital i Foya, är ett sjukhus som betjänar cirka 100 000 invånare i den nordvästra delen av Liberia. Orten ligger inbäddad i Liberias regnskogsområde. Regionsjukhuset har 120 sängplatser och en omfattande öppenvård i en region med cirka 100 000 invånare. Sjukhuset har en läkare, 22 sjuksköterskor och sju barnmorskor.

Det senaste året har Ramstrand Foundation varit aktiv med att stödja en övergång från dieselgeneratorer till solcellspaneler för att förse sjukhuset med elektricitet.

Hittills har vi startat ett pilotprojekt med solceller för 80 000 kr. Det finns lokala företag som installerar och ”driftar” anläggningen. Projektet verkar fungera som det ska. Om vi kan fortsätta färdigställa projektet så att sjukhuset helt blir oberoende av diesel, skulle det vare en långsiktigt mycket lönsam investering. Sjukhuset skulle kunna anställa ett par sjuksköterskor till eller hjälpa fler med nödvändiga mediciner för de pengar man idag lägger på diesel.

Födelsedagsfirande och konstutställningar har samlat in en del av summan och second hand-affären Skopan i Sollentuna har gett oss värdefulla bidrag. Vi har även bidragit till att de allra fattigaste får gratis medicin och sjukvård. Vi har också kunnat bidra med stöd till att reparera sjukhusets ambulans.

  • För att täcka hela behovet av solceller på sjukhuset behöver vi samla in 300 000 kr ytterligare.
  • Fortsatt stöd behövs till sjukhusets drift- personal, medicin och ambulans transport.

Häng gärna på och gör en insats för den globala miljön och för människorna i Foya.

Ansvarig person i Foya är sjukhusadministratör Mr Francis Forndia.
Kontakt person i Ramstrand Foundation är Magnus Ramstrand.