Solcellsprojektet i Liberia

Solceller installeras på sjukhustak i Liberia


Sjukhuset Borma Hospital i Foya, är ett sjukhus i den nordvästra delen av Liberia. Orten ligger inbäddad i Liberias regnskogsområde. Regionsjukhuset har 120 sängplatser och en omfattande öppenvård i en region med cirka 100 000 invånare. Sjukhuset har en läkare, 22 sjuksköterskor och sju barnmorskor.

Det senaste året har Ramstrand Foundation varit aktiv med att stödja en övergång från dieselgeneratorer till solcellspaneler för att förse sjukhuset med elektricitet.

Vi har hitintills installerat solceller som i nuläget försörjer operationssalar och laboratoriet med el. Lokala företag installerar och ”driftar” anläggningen. Anläggningen fungerar som det ska. Med ert stöd kan vi fortsätta installationen så att sjukhuset helt blir oberoende av diesel. Det skulle det vare en långsiktig och hållbar investering. Sjukhuset skulle kunna anställa fler sjuksköterskor och hjälpa fler med nödvändiga mediciner för de pengar man idag lägger på diesel.

Födelsedagsfirande och konstutställningar har samlat in en del av summan och second hand-affären Skopan i Sollentuna har gett oss värdefulla bidrag. Vi har även bidragit till att de allra fattigaste får gratis medicin och sjukvård. Vi har också kunnat bidra med stöd till att reparera sjukhusets ambulans.

  • För att täcka hela behovet av solceller på sjukhuset behöver vi samla in 300 000 kr ytterligare.
  • Fortsatt stöd behövs till sjukhusets drift- personal, medicin och ambulans transport.

— NYTT PROJEKT —
MC- ambulanser räddar liv!

Foya Borma Hospital har ett nätverk av tio kliniker runt om i regionen. Vägarna är dåliga. Nu har en möjlighet att köpa in ett par MC ambulanser dykt upp. De kommer att rädda liv, inte minst kvinnor som nu får möjlighet att komma till sjukhuset och föda sina barn.

Det är föreningen Eezer (eezer.se) som kommer att svara för leverens av MC-ambulanserna. De har leverat ett 70-tal MC ambulanser i Central- och Östafrika. Nu vill de samverka med Ramstrand Foundation och Foya Borma Hospital.

Vi återkommer när projektet har fått tydligare ramar.

Häng på och gör en insats för den globala miljön och för människorna i Foya.

Ansvarig person i Foya är sjukhusadministratör Mr Francis Forndia.
Kontakt person i Ramstrand Foundation är Magnus Ramstrand.