Enkelt hem i Liberia

Stöd till 35 familjer som ”adopterat” föräldralösa barn

Orten Foya i Liberia drabbades år 2014 av en svår Ebola epidemi. Sjukhuset där blev något av ett modellsjukhus för hur en epidemi av detta slag kan mötas med sjukvård, god hygien och förståelse för traditionella begravningsceremonier. Detta uppmärksammades av den kände svenska läkaren Hans Rosling.

Tyvärr dog många människor och många barn blev föräldralösa. Ramstrand Foundation hade redan före utbrottet tät kontakt med folket i Foya. De bad om hjälp, både med hygienartiklar, munskydd och annan utrustning till sjukhuset men också om hjälp för barnen. Vi tog då – med stor bävan- ett beslut om att bidra med underhåll för 35 barn. Det gällde skolavgifter, kläder och utrustning i hemmet som sängar etc.
Den lokala församlingen, som driver en grundskola har tillsammans med sociala myndigheter ansvar för att prioritera bland de barn som behöver hjälpen mest. Samtidigt tog kyrkan i Foya ett beslut att hitta familjer som kunde ”adoptera” barn, ge dem kärlek, omsorg och mat etc.

Tack vare dessa familjer och second hand-butiken i Söderhamn har vi tillsammans kunnat bidra med vår del. Barnen mår i dag väl, går i skola och utvecklas fint.

  • En kostnad på 80 kronor/månad hjälper ett barn av få de mest basala behoven tillgodosedda.

Ansvarig för projektet är pastor John Lendor i församlingen i Foya.

Kontaktperson i Ramstrand Foundations styrelse är Magnus Ramstrand.