100 % medmänsklighet

100% medmänsklighet. Vad menas med det? Vi är en familjedriven ideell förening med syfte att förmedla gåvor från svenska givare direkt utan mellanhänder till fem olika projekt i Afrika. 100% av donationerna går till projekten. Administration, resor för uppföljning mm...