Studenter på Hälsohögskola

Ruth Ramstrand School of Health Sciences
Voinjama City, Lofa County Liberia

Den yrkesinriktade hälsohögskolan I Voinjama utbildar sjuksköterskor och laboratoriepersonal. Närmare 100 elever går i denna skola som är certifierad av myndigheterna i Liberia. Tack vare skolan tillgodoses behovet av utbildad sjukvårdspersonal runt om i landet. Dessutom får ungdomar, långt från huvudstaden tillgång till utbildning och möjlighet till arbete.

Ramstrand Foundation har under de senaste tio åren gett ekonomiskt stöd till:
• Böcker till referensbibliotek
• Teknik och kontorsutrustning
• Ackreditering – kontroll och tillstånd för skolverksamhet som myndigheterna kräver
• Kompetenshöjande studier för lärarpersonal

Utbildning och tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal på landsbygden är av stor vikt för att förebygga och bekämpa framtida epidemier, som ebolautbrottet 2014 och coronapandemin 2020. Dessutom är det viktigt att förbättra folkhälsan genom vaccinationer och förebyggande hälsovård.

Exempel på skolans aktuella behov:
Att utrusta laboratorieavdelningen med exempelvis
• Mikroskop 200 USD/st
• Urin analyser 325 USD
• Mätning av Hemoglobin 250 USD/st
• Centrifug 80 USD/st
• Testmaterial för malaria, graviditet, syfilis etc

Skolan behöver utrustas med lämplig utrustning. Detta för att få ackreditering av myndigheterna för att kunna bedriva undervisning som leder till examen. Ett utvecklingsland som Liberia har inte möjligheter som vi att genom skattemedel bedriva verksamheter. De är beroende av donationer. De lokala kyrkorna gör insamlingar, elever får erlägga skolavgifter och utländska gåvogivare bidrar.

Ansvarig på plats i detta projekt är Saylee Akoi, dekanus/skolchef och Z Kilba, pastor Voinjama Free Pentecostel Church
Kontaktperson i Ramstrand Foundation är Elisabeth Ramstrand.