Daniel som ansvara för våra projekt i Etiopien

Liberia: Mr Francis Forndia, Administrativ chef på Foya Borma Hospital och Solcellsprojektet
Pastor John Lendor, ansvarig för 35 fadderbarn i Foya

Mr Saylee Akoi, Administrativ chef för Ruth Ramstrands School of Health Sciences, Voinjama

Etiopien: Daniel Leyou, Socionom och ansvarig för barnen i Awassa

Sydafrika: