Mamma o pappa nyförlovade

När Ruth Ramstrand dog 2010 lämnade hon efter sig ett arv som bestod av vilja att hjälpa kvinnor och barn i Afrika.
Hon föddes som barn nummer elva i en familj där fadern startade en möbelfabrik. “Karl Andersson och söner” drivs fortfarande framgångsrikt av barnbarn. Av Ruths syskon blev tre missionärer i Asien och Afrika.

Ruth Malmvall utbildade sig till barnmorska och reste som 27-åring till Liberia. Där träffade hon Karl Ramstrand som också han var från bygden mellan Gränna och Huskvarna. De gifte sig efter endast några få månader och påbörjade sin långa fotvandring genom regnskogens täta snår och småbyar som styrdes av hövdingar. En vandring som det tog det nyförälskade paret tre månader. De eskorterades av män som byttes ut mellan byarna. När de nådde målet, byn Foya i Liberias nordvästra hörn började Ruth sjukvårdsarbete under ett träd medan Karl började planera med att bygga bostad och en vårdcentral mm tillsammans med byns ledning. Idag har ett sjukhus vuxit fram och stöds av Ramstrand Foundation.

Foyas medicinman var till en början mycket skeptisk och det var byns kvinnor också men när Ruth födde sitt första barn, hon fick det liberianska namnet Sia, accepterades Ruth allt mer. Medicinmannen blev en medarbetare och trädgårdsmästare som den örtkännaren han var!

Arvet efter Ruth och Karl bestod av livslånga, nära relationer i både Liberia och Etiopien dit familjen sedan flyttade för att ge hälso- och sjukvård. Sjukhus med ursprung i Ruths arbete finns i två byar-numera städer- i Liberia samt en vårdcentral som idag finns i Wondo, södra Etiopien. Byggnationerna finansierades av pingstförsamlingar, släktingar och vänner i Sverige.
Karls insats var att, tillsammans med både svenska och afrikanska medarbetare, anlägga sjukhus, skolor och vägar vid sidan om sitt kall att bygga församlingar. Han startade en yrkesskola i Awassa, Etiopien som i stort sett blev självförsörjande från början. Visionen för Karl var att börja verksamheter som snabbt kunde bli självbärande och oberoende av styre från västvärlden. Därför utbildades mekaniker, byggarbetare och pastorer i ett tidigt skede. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor. Verksamheterna har fungerat även då svenskar inte varit på plats.

Som ett startkapital för Ramstrand Foundation fanns en mindre summa pengar efter Ruths begravning. Karl gick bort flera år innan Ruth.

  • Vi vill fortsätta våra föräldrars arbete genom att stötta projekt i Afrika, samla pengar i samband med familjehögtider, beslutade barnen och på så vis fortsätta i föräldrarnas fotspår.
    Ramstrand Foundation har nu funnits i tio år. Insamlingsstiftelsen har stötts av familj och släkt men också av second hand-butiker och privatpersoner. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen och granskas av auktoriserad revisor.
    Närmare tre miljoner kronor har förmedlats till olika projekt i Sydafrika, Etiopien och Liberia.