En etiopisk man granska oss

Ordförande: Birgitta Ramstrand Efraim

Vice ordförande: Magnus Ramstand

Sekreterare: Alice Ramstrand

Kassörer: Anders Ramstrand och Mattias Ramstrand

Övriga ledamöter: Ulrika Ramstrand, Elisabeth Ramstrand, Aanette Ramstrand och Jonas Ramstrand

Ramstrand foundations styrelse