I Liberia stöder vi en hälsohögskola och en landsortsskola.

Hälsohögskolan utbildar laboratoriepersonal och sjuksköterskor och har ca 100 elever. Nu kan unga människor utbildas nära sina hembyar och stanna kvar på landsbygden efter sin examen. Vi ser till att skolan är ackrediterad och har utbildad personal.

Landsortsskolan är en grundskola med ca 700 elever. Tidigare stödde vi adoptivfamiljer till 35 barn vars föräldrar hade drabbats av Ebola-epidemin.

Läs mer om dessa skolor under fliken ”5 projekt”