I Sydafrika stöder vi en landsortsskola och i Liberia stöder vi en hälsohögskola

Skolan i Liberia utbildar laboratoriepersonal och sjuksköterskor. En skola med 100 elever. Nu kan unga människor utbildas nära sina hembyar och stanna kvar på landsbygden efter sin examen. Vi ser till att skolan är ackrediterad och har utbildad personal

I Sydafrika har en grundskola utrustats med möbler och inredning. Lärarna har fått vidareutbildning i digitala läromedel av Aanette Ramstrand som besökt skolan vid flera tillfällen. Vid en internationell tävling om vattnets betydelse för vår miljö vann denna skola Sydafrikas bidrag och några fick åka till London för att presentera projektet!
Läs mer om dessa skolor under fliken 5 projekt!